Cestovné náhrady plynúce zamestnancovi z rozpočtu Európskej únie

Príspevková organizácia má uzatvorenú medzinárodnú zmluvu na projekt NEEMO LIFE s Európskou komisiou. Jej zamestnanci vykonávajú tuzemské a zahraničné pracovné cesty, ktorých náhrada je likvidovaná v zmysle tejto zmluvy, nie podľa zákona o cestovných náhradách. Stane sa, že náhrada je vyššia, ako by bola náhrada podľa zákona o cestovných náhradách (napr. pri náhrade za použitie súkromného motorového vozidla). Má sa rozdiel náhrady medzi nárokom podľa medzinárodnej zmluvy a nárokom podľa zákona o cestovných náhradách zamestnancovi zdaniť a odviesť zdravotné a sociálne odvody?

Autori: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2009
Dátum publikácie: 5. 7. 2017


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Eva Gášpárová

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené