Zmeny zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. 1. 2019

Od 1. januára 2019 bol zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme opätovne novelizovaný, a to zákonom č. 318/2018 Z. z. Uvedená novela priniesla do zákona dosť zásadné zmeny. V článku sa budeme zaoberať týmito novelizovanými úpravami zákona.

Autori: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Dátum publikácie: 18. 1. 2019
Prameň: Personálny a mzdový poradca podnikateľa / PMPP - 2019 / PMPP - 9-10/2019
Oblasti práva:
Správne právo / Školstvo a vzdelávanie / Materské školstvo; Mimoškolská výchova; Stredné školstvo; Školské zariadenia; Učitelia; Vysoké školy; Vyššie školstvo; Základné školstvo; Nepedagogickí zamestnanci
Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Personalistika; Riadenie práce / Pracovno - právne vzťahy


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Jarmila Szabová

Prílohy

  • Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. 1. 2019 / 218 kB

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 575/2001 Z. z. Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
  • 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
  • 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
  • 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
  • 318/2018 Z. z. Novela zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
  • 388/2018 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené