2. Zákon o športe

Ďalším z radu zákonov novelizujúcich zákon o sociálnom poistení je návrh úplne nového zákona o športe. Jeho účelom je zaviesť právne prostredie regulujúce akúkoľvek športovú činnosť, ako aj upraviť právne postavenie športovca, jeho práva a povinnosti. Doposiaľ nebola športová činnosť v právnom poriadku Slovenskej republiky žiadnym spôsobom komplexne regulovaná. Na základe tohto zákona môže profesionálny športovec vykonávať svoju činnosť buď ako zamestnanec na základe pracovnoprávneho vzťahu, alebo obdobného pracovného vzťahu v rezortnom športovom stredisku, ako samostatne zárobkovo činná osoba, ako je tomu aj dnes, alebo v právnom vzťahu obdobnom pracovnému pomeru na základe zmluvy o profesionálnom výkone športu.

Autori: JUDr. Martina Šagiová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 29. 9. 2017
Dátum publikácie: 3. 2. 2016
Prameň:
Daňový a účtovný poradca podnikateľa / DÚPP - 2016 / DÚPP - 4-5/2016
Práca, mzdy a odmeňovanie / PaM - 2016 / PaM - 1/2016
Oblasti práva: Pracovné právo / Sociálna politika, sociálne zabezpečenie a starostlivosť / Dôchodkové zabezpečenie; Sociálna pomoc; Sociálna starostlivosť


Obsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Martina Šagiová

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené