8. Výpočet zvýšenej sumy predčasného starobného dôchodku

Ak bol predčasný starobný dôchodca po priznaní predčasného starobného dôchodku povinne dôchodkovo poistený (z dôvodu ktorého bolo pozastavené vyplácanie predčasného starobného dôchodku) a požiada o prepočet sumy predčasného starobného dôchodku, tak podľa § 68 ods. 2 ZSP platí, že k sume predčasného starobného dôchodku vyplácaného ku dňu zániku nároku na jeho výplatu sa odo dňa zániku tohto dôchodkového poistenia pripočíta suma určená ako súčin súčtu OMB získaných za obdobie dôchodkového poistenia a ADH platnej ku dňu nasledujúcemu po zániku tohto dôchodkového poistenia.

Autori: Ing. Jolana Strýčková
Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2016
Dátum publikácie: 8. 12. 2014
Prameň: Personálny a mzdový poradca podnikateľa / PMPP - 2015 / PMPP - 2-3/2015
Oblasti práva: Pracovné právo / Sociálna politika, sociálne zabezpečenie a starostlivosť / Dôchodkové zabezpečenie


Obsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Jolana Strýčková

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené