Vymáhanie pohľadávok Sociálnou poisťovňou

Pod pojmom pohľadávka sa v právnej teórii rozumie právo veriteľa požadovať od dlžníka splnenie (resp. plnenie) určitého záväzku vzniknutého z právneho (záväzkového) vzťahu. Zákon o sociálnom poistení upravuje viacero povinností, ktoré sú osoby povinné plniť riadne a včas. V prípade, ak si povinná osoba tieto povinnosti nesplní riadne a včas, vznikajú Sociálnej poisťovni voči nej pohľadávky.

Autori: Mgr. Vladimír Hornáček, PhD.
Právny stav od: 1. 8. 2017
Dátum publikácie: 5. 9. 2017
Prameň: Práca, mzdy a odmeňovanie / PaM - 2017 / PaM - 7/2017
Oblasti práva:
Občianske právo / Exekúcie, výkon rozhodnutí / Exekúcia
Pracovné právo / Sociálna politika, sociálne zabezpečenie a starostlivosť / Sociálna poisťovňa


Obsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Mgr. Vladimír Hornáček, PhD.

Súvisiace odborné články

Súvisiace dokumenty

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené