14. Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie

Povinnosť uchovávania a ochrany účtovnej dokumentácie ukladá účtovným jednotkám zákon o účtovníctve. Pri uchovávaní a ochrane evidencie je účtovná jednotka povinná postupovať v zmysle zákona o archívoch a registratúrach a vyhlášky Ministerstva vnútra SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach.

Autori: Ing. Eva Gášpárová
ISBN: 978-80-8186-011-9
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018
Dátum publikácie: 28. 2. 2018
Prameň: Vedenie jednoduchého účtovníctva / VJÚ 2018
Oblasti práva: Správne právo / Správne právo / Archívnictvo; Účtovníctvo / Jednoduché účtovníctvo


Obsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Eva Gášpárová

Archívne verzie

Súvisiace odborné články

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené