Sociálna sféra a daň z príjmov (2. časť)

Sociálnu ochranu na Slovensku predstavuje systém sociálneho zabezpečenia, ktorý pozostáva zo sociálneho poistenia, dôchodkového sporenia, štátnej sociálnej podpory a sociálnej pomoci. Štát poskytuje sociálnu pomoc najmä prostredníctvom dávok v hmotnej núdzi,podpory náhradnej starostlivosti o deti, príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a podobne. Sociálne služby sú službami verejného záujmu a sú poskytované bez dosiahnutia zisku, avšak zákon umožňuje aj poskytovanie sociálnych služieb v rámci živnosti alebo podnikania, t. j. s cieľom dosiahnuť zisk.

Autori: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2015
Dátum publikácie: 3. 6. 2015
Prameň: Daňový a účtovný poradca podnikateľa / DÚPP - 2015 / DÚPP - 10/2015
Oblasti práva:
Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov; Financie, finančné právo / Daňové a poplatkové právo
Pracovné právo / Sociálna politika, sociálne zabezpečenie a starostlivosť / Sociálna pomocObsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
  • 43/2004 Z. z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení
  • 650/2004 Z. z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení
  • 305/2005 Z. z. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
  • 627/2005 Z. z. Zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
  • 447/2008 Z. z. Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
  • 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách
  • 417/2013 Z. z. Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • 219/2014 Z. z. Zákon o sociálnej práci a odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny

S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.