Povinnosť pre neziskovky používať elektronické schránky od 1. júna 2020

Podmienky elektronickej komunikácie s orgánmi verejnej moci upravuje zákon o e-Governmente. Zákon o e-Governmente sa odo dňa svojho vyhlásenia viackrát novelizoval a obsahuje mnoho prechodných ustanovení s viacerými výnimkami a odlišnými úpravami pre elektronickú komunikáciu rôznych typov subjektov. Príčinou častých zmien v zákone o e-Governmente bola nepripravenosť orgánov verejnej moci na elektronickú komunikáciu a odkladanie termínu aktivácie elektronických schránok pre firmy a neziskové organizácie.

Autori: JUDr. Lenka Hmírová
Právny stav od: 1. 6. 2020
Dátum publikácie: 31. 5. 2020
Prameň: EPI Odborné články / epi - 2020
Oblasti práva: Správne právo / Informácie, informačný systém / Informačné, oznamovacie prostriedky



 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Lenka Hmírová

Prílohy

  • Zoznam právnych foriem z preberaných registrov, ktoré sa nezapisujú do Obchodného registra Slovenskej republiky / 353 kB
  • Zoznam právnych foriem z preberaných registrov, ktoré sa nezapisujú do Obchodného registra Slovenskej republiky / 353 kB

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené