Poplatník poplatku podľa zákona č. 582/2004 Z. z.

Desiata časť zákona č. 582/2004 Z. z. upravuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorá v § 77 ods. 1 vymedzuje činnosti, za ktoré sa poplatok platí a ods. 2 písm. a) až c) vymedzuje poplatníka poplatku.

Autori: JUDr. Mária Vargová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Dátum publikácie: 31. 3. 2018
Prameň: Daňový a účtovný poradca podnikateľa / DÚPP - 2018 / DÚPP - 6-7/2018
Oblasti práva:
Správne právo / Dane a poplatky / Miestne poplatky
Občianske právo / Občianske právo / Nehnuteľnosti; Vlastnícke práva


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Mária Vargová

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené