Plat starostu od 1. 12. 2018

Príspevok rozoberá výkon funkcie starostu, plat starostu a jeho určenie aj s príkladmi, odstupné, zástupcu starostu a iné náležitosti a požitky spojené s výkonom funkcie starostu. Starosta obce je popri obecnom zastupiteľstve druhým z orgánov obce voleným v priamych voľbách a je predstaviteľom obce, jej najvyšším výkonným orgánom a štatutárnym orgánom.

Autori: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 12. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2019
Dátum publikácie: 26. 11. 2018
Oblasti práva:
Správne právo / Správne právo / Samospráva
Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Náhrady v pracovnom práve; Odmena za prácu, mzda, plat; Personalistika; Riadenie práce / Pracovno - právne vzťahy


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení
  • 120/1993 Z. z. Zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov
  • 253/1994 Z. z. Zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
  • 311/2001 Z. z. Zákonník práce
  • 283/2002 Z. z. Zákon o cestovných náhradách
  • 320/2018 Z. z. Novela zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené