OTESTUJTE SA: Povinnosti a obmedzenia zamestnanca pracujúceho v tzv. verejnej službe

Z uzavretého pracovného pomeru vznikajú ako zamestnancovi, tak aj zamestnávateľovi určité práva a povinnosti. Súhrn všetkých povinností, ktoré zamestnancovi vyplývajú z uzavretej pracovnej zmluvy, z uzavretej kolektívnej zmluvy, všeobecne záväzných právnych predpisov, pracovného poriadku a interných predpisov zamestnávateľa, tvorí pracovnú disciplínu. V prípade zamestnancov v tzv. verejnej službe, čiže zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme, sú ich práva a povinnosti upravené najmä v zákone č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a subsidiárne v Zákonníku práce.

Autori: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 3. 2017
Právny stav do: 28. 2. 2019
Dátum publikácie: 30. 3. 2017
Prameň: Práca, mzdy a odmeňovanie / PaM - 2017 / PaM - 3-4/2017
Oblasti práva:
Správne právo / Správne právo / Štátna správa
Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / PersonalistikaObsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené