OTESTUJTE SA: Delené pracovné miesto (job sharing)

Delené pracovné miesto bolo do nášho právneho poriadku zavedené s účinnosťou od 1. septembra 2011. Delené pracovné miesto je v zahraničí známe pod názvom „job sharing“.

Delené pracovné miesto zaraďujeme medzi flexibilné formy zamestnania, inak nazývané aj ako atypické formy zamestnávania alebo netypické formy zamestnávania. Aj prostredníctvom tejto formy zamestnávania Zákonník práce vytvára podmienky pre zvýšenie flexibility na slovenskom trhu práce a širšie využívanie atypických foriem zamestnávania.

Autori: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 11. 2016
Dátum publikácie: 24. 11. 2016
Prameň: Personálny a mzdový poradca podnikateľa / PMPP - 2017 / PMPP - 1/2017
Oblasti práva: Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Riadenie práce / Pracovno - právne vzťahyObsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace eurokódex komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené