Opravné a dodatočné daňové priznanie a opravy kontrolného výkazu

Opravné daňové priznanie k DPH má daňový subjekt možnosť podať vtedy, ak pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania zistí, že podané riadne daňové priznanie je chybné. Dodatočné daňové priznanie má povinnosť daňovník podať, ak po lehote na podanie riadneho daňového priznania zistí, že daň má byť vyššia alebo nadmerný odpočet nižší, ako je uvedené v podanom daňovom priznaní. Rovnaký postup platí aj na podávanie kontrolného alebo dodatočného kontrolného výkazu.

Autori: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 1. 2018
Dátum publikácie: 27. 4. 2018
Prameň: Dane a účtovníctvo / DaÚ - 2018 / DaÚ - 5/2018
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z pridanej hodnoty; Správa daní a poplatkovObsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Jaroslava Betáková

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace odborné články

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené