Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2017

Cieľom príspevku je poukázať na podstatné skutočnosti pri uplatňovaní nezdaniteľných častí základu dane fyzickej osoby, a to nezdaniteľnej časti na daňovníka, nezdaniteľnej časti na manžela (manželku) a nezdaniteľnej časti vo výške príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie. Príspevok je zameraný na problematiku uplatnenia jednotlivých nezdaniteľných častí. Zoberá sa otázkami ako napr. kedy vzniká nárok na nezdaniteľné časti, ako sa vypočíta ich výška, spôsob preukazovania nároku, pričom tieto otázky sú doplnené praktickými príkladmi.

Autori: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017
Dátum publikácie: 27. 9. 2017
Prameň: Daňový a účtovný poradca podnikateľa / DÚPP - 2017 / DÚPP - 14/2017
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov


Obsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Marián Drozd

Aktuálne verzie

Súvisiace odborné články

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené