Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (§ 11 ods. 3)

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku si môže uplatniť man­žel na svoju manželku alebo manželka na svojho manžela. Za manželku (manžela) daňovníka sa na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti považuje manželka (manžel), ktorá žije s daňovníkom v domácnosti a v príslušnom zdaňovacom období splní aspoň jednu zo zákom stanovených podmienok. Výška nezdaniteľnej časti na manželku (man­žela) sa odvíja od celkovej výšky základu dane manžela (manželky), od výšky platného životného minima a od výšky vlastných príjmov manželky (manžela).

Autori: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017
Dátum publikácie: 27. 9. 2017
Prameň: Daňový a účtovný poradca podnikateľa / DÚPP - 2017 / DÚPP - 14/2017
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov


Obsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Marián Drozd

Aktuálne verzie

Súvisiace odborné články

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené