Najnovšie zmeny v DPH v roku 2014 a 2015

Najdôležitejšie zmeny s účinnosťou od 1. 10. 2014: zníženie limitu pre podanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok, ustálenie základnej sadzby dane na 20 %.

Najdôležitejšie zmeny platné od 1. januára 2015: stanovenie miesta dodania služieb poskytnutých cestovnou kanceláriou a cestovnou agentúrou, úprava lehoty predkladania kontrolného výkazu, možnosť vrátenia časti nadmerného odpočtu pred ukončením daňovej kontroly, skrátenie lehoty na vykonanie registrácie na 21 dní, zmena lehoty pre podanie súhrnného výkazu daňovým zástupcom za zastúpených dovozcov tovaru do SR – do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca.

Autori: Ing. Beáta Jarošová, PhD.
Právny stav od: 1. 10. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2015
Dátum publikácie: 20. 11. 2014
Prameň: Dane a účtovníctvo / DaÚ - 2014 / DaÚ - 11/2014
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z pridanej hodnoty 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Beáta Jarošová, PhD.

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené