Najčastejšie pochybenia v BOZP na stavbách

Je v kompetencii stavebníka dôsledne a neustále vyžadovať plnenie všetkých povinností osôb zúčastňujúcich sa na stavbe s cieľom zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, a to nielen „svojich“ zamestnancov, ale všetkých osôb, ktoré si na stavenisku plnia pracovné úlohy. K tomu prispieva, okrem iných prostriedkov, aj zavedenie a dôsledné uplatňovanie systému motivačných nástrojov ako prostriedkov prevencie a/alebo ukladanie postihov v prípade zistenia porušenia právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP. 

Autori: Mgr. Ing. Miroslava Žiaková
Právny stav od: 1. 6. 2015
Dátum publikácie: 10. 6. 2021
Prameň: EPI Odborné články / epi - 2021
Oblasti práva: Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace odborné články

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 50/1976 Zb. Stavebný zákon
 • 59/1982 Zb. Vyhláška, ktorou sa určujú základné požiadavky bezpečnosti práce a technických zariadení
 • 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 • 124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 • 125/2006 Z. z. Zákon o inšpekcii práce
 • 391/2006 Z. z. Nariadenie o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
 • 392/2006 Z. z. Nariadenie o požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
 • 395/2006 Z. z. Nariadenie o poskytovaní a používaní ochranných pracovných prostriedkov
 • 396/2006 Z. z. Nariadenie o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
 • 508/2009 Z. z. Podrobnosti bezpečnosti pri práci s tlakovými a elektrickými zariadeniami
 • 147/2013 Z. z. Vyhláška o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pri stavebných prácach

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.