Náhrada škody a právo na vydanie bezdôvodného obohatenia

V aplikačnej praxi pomerne často spôsobuje ťažkosti - najmä súdom nižšieho stupňa,1) ale aj osobám, ktoré si uplatňujú nárok zo zodpovednosti štátu za škodu, resp. ich právnym zástupcom - vzťah práva na náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci orgánom verejnej moci (a to vydaním nezákonného rozhodnutia orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom) a práva na vydanie bezdôvodného obohatenia. Osoby, ktoré tvrdia, že boli poškodené pri výkone verejnej moci nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom, si neraz uplatňujú na súde právo na náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci bez toho, aby si najprv uplatnili právo na vydanie bezdôvodného obohatenia voči tretej osobe.

Autori: Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.
Dátum publikácie: 24. 11. 2016
Prameň: Bulletin slovenskej advokácie / Bulletin SAK - 2016 / Bulletin SAK - 10/2016
Oblasti práva: Občianske právo


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené