Metodický pokyn k nepeňažnému príjmu podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Príjem na účely zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je definovaný v § 2 písm. c) ZDP ako peňažné plnenie a nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia, ak ZDP neustanovuje inak. Spôsob ocenenia nepeňažného príjmu ustanovený v § 2 písm. c) ZDP sa neuplatní pri poskytnutí motorového vozidla zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, zamestnancovi na používanie na služobné a súkromné účely. Takýto nepeňažný príjem sa ocení spôsobom uvedeným v § 5 ods. 3 písm. a) ZDP. Týmto metodickým pokynom sa upravuje len ocenenie nepeňažného príjmu podľa § 5 ods. 3 písm. a) ZDP v znení účinnom od 1. 1. 2014.

Autori: Finančné riaditeľstvo SR
Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2018
Dátum publikácie: 23. 3. 2015
Prameň:
Personálny a mzdový poradca podnikateľa / PMPP - 2015 / PMPP - 8/2015
Práca, mzdy a odmeňovanie / PaM - 2015 / PaM - 3/2015
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.