Metodické usmernenie č. 7/DZPaU/2019/MU k archivácii účtovných záznamov

Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní zákona o účtovníctve vydalo Finančné riaditeľstvo SR usmernenie k archivácii účtovných dokumentov. Účtovnú dokumentáciu účtovnej jednotky podľa § 31 ods. 1 zákona o účtovníctve tvorí súhrn všetkých účtovných záznamov.

Autori: Finančné riaditeľstvo SR
Právny stav od: 1. 1. 2018
Dátum publikácie: 25. 6. 2019
Prameň: Daňový a účtovný poradca podnikateľa / DÚPP - 2019 / DÚPP - 10/2019
Oblasti práva: Správne právo / Správne právo / Archívnictvo; Účtovníctvo / Jednoduché účtovníctvo; Podvojné účtovníctvo


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Finančné riaditeľstvo SR

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené