Majetkové priznanie vedúcich zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme

V zmysle zákona o výkone práce vo verejnom záujme je vedúci zamestnanec povinný deklarovať svoje majetkové pomery podaním daňového priznania. Pričom vedúcim zamestnancom zamestnávateľa sa v zmysle Zákonníka práce rozumie zamestnanec, ktorý je na jednotlivom stupni riadenia zamestnávateľa oprávnený určovať a ukladať podriadeným zamestnancom zamestnávateľa pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny.

Autori: Ing. Anežka Košťálová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Dátum publikácie: 10. 2. 2020
Oblasti práva: Správne právo / Správne právo / Samospráva; Správne konanie; Štátna správa


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Anežka Košťálová

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiaci Finančný spravodajca

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené