III. Účtovné hľadisko

Finančný prenájom, jeho presnú špecifikáciu a účtovné postupy účtovania u prenajímateľa aj u nájomcu celkom podrobne popisujú Postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. V deň odovzdania majetku nájomcovi sa v účtovníctve prenajímateľa účtuje na ťarchu účtu 374 – Pohľadávky z nájmu istina so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu účtovej triedy 6 – Výnosy. Vyradenie prenajatého majetku z účtovníctva prenajímateľa sa účtuje na ťarchu príslušného účtu nákladov so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu majetku.

Autori: Ing. Hedviga Vadinová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2018
Dátum publikácie: 30. 6. 2015
Prameň: Dane a účtovníctvo / DaÚ - 2015 / DaÚ - 7/2015
Oblasti práva: Správne právo / Účtovníctvo / Podvojné účtovníctvo


Obsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Hedviga Vadinová

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené