II. Daňové hľadisko

Zákon o dani z príjmov stanovuje úplne po novom postup pri odpisovaní dlhodobého hmotného majetku prenajatého formou finančného prenájmu okrem pozemkov, ktoré sa podľa všeobecne záväznej legislatívy neodpisujú. Zvýhodnené lízingové odpisovanie bolo v zákone o dani z príjmov úplne zrušené, boli zjednotené podmienky uplatnenia nákladov vo forme daňových odpisov z dlhodobého majetku rovnako ako u majetku obstaraného kúpou alebo na lízing.

Autori: Ing. Hedviga Vadinová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2018
Dátum publikácie: 30. 6. 2015
Prameň: Dane a účtovníctvo / DaÚ - 2015 / DaÚ - 7/2015
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z pridanej hodnoty; Daň z príjmov


Obsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Hedviga Vadinová

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené