I. Právna úprava zmluvných vzťahov v SR

V Občianskom zákonníku absentuje úprava definície prenájmu a aj podmienok pre uzavretie zmluvy o finančnom prenájme. Táto právna norma vymedzuje pojmy a ich obsah v súvislosti s prenájmom. Ide o zmluvu o výpožičke, zmluvu o pôžičke a nájomnú zmluvu. Ani Obchodný zákonník neobsahuje presnú definíciu kategórií ako prenájom alebo zmluva o finančnom prenájme. Tento právny predpis definuje a vymedzuje obligatórne používanie cudzej veci v zmluve o kúpe prenajatej veci a v zmluve o nájme dopravného prostriedku.

Autori: Ing. Hedviga Vadinová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2018
Dátum publikácie: 30. 6. 2015
Prameň: Dane a účtovníctvo / DaÚ - 2015 / DaÚ - 7/2015
Oblasti práva: Obchodné právo / Obchod, podnikanie, obchodné právo / Zmluvy v obchodnom práve


Obsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Hedviga Vadinová

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené