Dotácie poskytované z rozpočtu obce/VÚC

V príspevku je riešená problematika finančných vzťahov obce a vyššieho územného celku (VÚC) k právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce/VÚC a k právnickým osobám, ktorých je obec/VÚC zakladateľom. Zameriava sa na legislatívne východiská poskytovania dotácií z rozpočtu obce/VÚC, na podmienky poskytovania a zúčtovania dotácií z rozpočtu obce/VÚC, na možné porušenie finančnej disciplíny pri poskytovaní a používaní dotácií a z toho vyplývajúce sankcie. Upozorňuje aj na povinnosť vykonávania administratívnej finančnej kontroly pri poskytovaní dotácií z rozpočtu obce/VÚC.

Autori: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 1. 9. 2019
Dátum publikácie: 10. 10. 2019
Prameň: EPI Odborné články / epi - 2019
Oblasti práva: Správne právo / Financie, finančné právo / Financie; Finančné právo; Správne právo / Samospráva


Obsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené