Daňový tip - Uplatňovanie DPH pri cezhranične poskytovaných službách

Na účely zdanenia poskytovaných služieb je potrebné určiť, kde sa nachádza miesto dodania predmetnej služby. Pri dodaní služby zdaniteľnej osobe, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, je miesto dodania to miesto, kde má táto osoba sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň. Poskytnutie krátkodobého nájmu dopravného prostriedku predstavuje službu, ktorej miesto dodania sa určí podľa miesta, kde sa dopravný prostriedok dá k dispozícii. Osobitné pravidlo určenia miesta dodania služby sa bude vzťahovať na vstup na kultúrne, umelecké, športové a podobné podujatia (napr. výstavy a veľtrhy).

Autori: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1. 1. 2017
Dátum publikácie: 27. 9. 2017
Prameň: Daňový a účtovný poradca podnikateľa / DÚPP - 2017 / DÚPP - 14/2017
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z pridanej hodnoty


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Anton Kolembus

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené