Daňový tip: Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov

Napriek tomu, že v záujme napĺňania štátnej kasy štát zdaňuje už takmer všetky príjmy a hľadá aj ďalšie netradičné spôsoby zdanenia (napr. daň pre neúspešné firmy nazvaná daňová licencia), existujú ešte príjmy, ktoré nepodliehajú dani z príjmov a daňovník ich nemusí zahŕňať do zdaniteľných príjmov pri podávaní daňového priznania. Daňovník by mal pri optimalizácii daňových výdavkov v rámci investovania voľných finančných zdrojov zvažovať aj spôsob zdaňovania alebo nezdanenia získaných budúcich výnosov. Fyzická osoba môže voľné finančné prostriedky uložiť na dlhodobý termínovaný vklad v banke alebo sa môže rozhodnúť začať sama podnikať.

Autori: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1. 8. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2015
Dátum publikácie: 22. 8. 2014
Prameň: Daňový a účtovný poradca podnikateľa / DÚPP - 2014 / DÚPP - 13/2014
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov; Správa daní a poplatkov; Financie, finančné právo / Daňové a poplatkové právo 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Anton Kolembus

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené