Daňová kontrola nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty a „úrok z omeškania“ za neoprávnené zadržiavanie peňažných prostriedkov1)

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že daň z pridanej hodnoty je daňou, ktorú platiteľ dane z pridanej hodnoty platí len z hodnoty, ktorú pridal k hodnote tovaru alebo z hodnoty, ktorú pri dodaní služby vytvoril.2) Platiteľmi tejto dane sú za zákonom stanovených podmienok aj advokáti, ktorým z postavenia platiteľov dane z pridanej hodnoty vyplývajú príslušné daňové povinnosti.3) S problematikou dane z pridanej hodnoty súvisí vrátenie nadmerného odpočtu ako aj úrok z omeškania za neoprávnene zadržiavané peňažné prostriedky. V tejto súvislosti sa autor v článku zaoberá poslednými zmenami právnej úpravy, ktoré významne prispeli k urýchleniu procesu vrátenia uplatneného nadmerného odpočtu a analyzuje rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie, ktoré majú zásadný vplyv na priznávanie úroku z omeškania za neoprávnene zadržiavaný nadmerný odpočet. Na záver autor poukazuje na aplikačné problémy, otázku právnej istoty a nevyhnutnosť rešpektovania rozhodovacej činnosti Súdneho dvora Európskej únie.

Autori: JUDr. Matúš Filo, PhD.
Dátum publikácie: 2. 9. 2016
Prameň: Bulletin slovenskej advokácie / Bulletin SAK - 2016 / Bulletin SAK - 7-8/2016
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Matúš Filo, PhD.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené