Teoretické východiská uplatňovania zásady prezumpcie neviny a jej nadnárodná úprava

Príspevok sa venuje prezumpcii neviny, ktorá je považovaná za jednu zo základných zásad trestného konania a za základné právo v zmysle viacerých medzinárodných dokumentov a taktiež Ústavy Slovenskej republiky. V prvej polovici príspevku je prezentovaná ochrana prezumpcie neviny v súvislosti s najdôležitejšími medzinárodnými dokumentmi. Druhá polovica príspevku upriamuje pozornosť na vnútroštátnu ochranu a uplatňovanie zásady prezumpcie neviny. V príspevku sa uvádza prezumpcia neviny aj v kontexte judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, Ústavného súdu Slovenskej republiky a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Autori: JUDr. Dávid Kaščák
Dátum publikácie: 20. 8. 2019
Prameň: Justičná revue / Justičná revue 2019 / JR - 6-7/2019
Oblasti práva: Ústavné právo / Ľudské práva


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Dávid Kaščák

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 23/1991 Zb.
  • 104/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o právach dieťaťa
  • 209/1992 Zb. Oznámenie o Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd
  • 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky
  • 333/2002 Z. z. Oznámenie o prijatí Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu
  • 301/2005 Z. z. Trestný poriadok

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené