Problémy zodpovednosti štátu za škodu pri výkone verejnej moci – 1. časť

Autor sa v článku zaoberá inštitútom zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci v podmienkach Slovenskej republiky, poukazuje na právne problémy, ktoré v uvedenej oblasti nastali účinnosťou zákona č. 514/2003 Z. z. a naznačuje cestu pre ich riešenie. Pozornosť venuje predovšetkým oblasti štátnych orgánov.

Autori: JUDr. František Miklík
Dátum publikácie: 25. 6. 2007
Prameň: Justičná revue / Justičná revue 2004 / JR - 10/2004
Oblasti práva:
Správne právo / Správne právo / Správne orgány; Štátna správa
Ústavné právo / Štát, ústavné právo / Štátne orgány


Obsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. František Miklík

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 514/2003 Z. z. Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené