Oslobodenia od DPH pri zdravotnej starostlivosti v rozhodnutiach Európskeho súdneho dvora

V práve Európskej únie je daň z pridanej hodnoty zo všetkých daní najviac harmonizovaná. Harmonizácia tejto dane bola nevyhnutná z dôvodu odstránenia daňových prekážok a vytvorenia vnútorného trhu, čo predpokladalo, že sa v členských štátoch budú uplatňovať právne predpisy týkajúce sa dane z pridanej hodnoty tak, aby nenarušili podmienky hospodárskej súťaže a nebránili voľnému pohybu tovaru a služieb, preto bolo nevyhnutné dosiahnuť harmonizáciu právnych predpisov týkajúcich sa daní z pridanej hodnoty za pomoci jednotného systému dane z pridanej hodnoty, aby sa v maximálnej možnej miere odstránili faktory, ktoré by mohli narušiť podmienky hospodárskej súťaže, či už na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni Európskej únie.

Autori: JUDr. Peter Rohaľ
Právny stav od: 25. 10. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2014
Dátum publikácie: 25. 10. 2013
Prameň: EPI Odborné články / epi - 2013
Oblasti práva: Ústavné právo / EU 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Peter Rohaľ

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené