O podmienkach obnovy konania pred Ústavným súdom SR a zásahoch do právoplatných rozhodnutí vnútroštátnych súdov

Predkladaný príspevok sa najprv zaoberá výkladom ustanovení slovenského právneho poriadku, pojednávajúcich o možnosti obnovy konania na Ústavnom súde Slovenskej republiky po rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, a to v nadväznosti na doterajšiu rozhodovaciu prax Ústavného súdu Slovenskej republiky, ako aj v nadväznosti na doposiaľ prezentované názory odbornej verejnosti. Autor sa tiež venuje dôvodnosti obnovy konania aj zo širších hľadísk, s osobitným dôrazom na zásadu res iudicata a právnu istotu tretích strán, ktorých sa prípadná obnova vnútroštátneho konania môže dotknúť. Autor v článku odkazuje aj na ustanovenia zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 1. marca 2019.

Autori: JUDr. Peter Toth-Vaňo
Dátum publikácie: 9. 1. 2020
Prameň: Justičná revue / Justičná revue 2019 / JR - 11/2019
Oblasti práva: Ústavné právo 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Peter Toth-Vaňo

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené