Nedovolené obchodovanie s drogami ako európsky trestný čin

Príspevok sa zaoberá nedovoleným obchodovaním s drogami ako európskym trestným činom. Je rozdelený do šiestich sekcií. Prvá úvodná sekcia poukazuje na nedovolené obchodovanie s drogami v Zmluve o fungovaní Európskej únie. Druhá sekcia analyzuje právny základ tohto trestného činu na úrovni Európskej únie. Kým tretia sekcia sa zameriava na vymedzenie trestných činov spojených s nelegálnym obchodovaním s drogami a prekurzormi drog, štvrtá sekcia sa zameriava na sankcie. Piata sekcia je venovaná zavedeniu (implementácii) požiadaviek Európskej únie v jej členských štátoch. Posledná šiesta sekcia sa zameriava na právny stav v Slovenskej republike.

Autori: doc. Dr. et JUDr. Libor Klimek, PhD.
Dátum publikácie: 18. 11. 2018
Prameň: Justičná revue / Justičná revue 2018 / JR - 10/2018
Oblasti práva:
Ústavné právo / EU
Trestné právo / Trestné právo.


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: doc. JUDr. et PhDr. mult. Libor KLIMEK, PhD.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené