K zohľadneniu miery využívania spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu

Autor v článku rozoberá ustanovenie zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktoré od roku 2014 umožnilo vlastníkom nebytových priestorov domáhať sa voči ostatným vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome plnenia zákonnej povinnosti zohľadniť mieru využívania spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu vlastníkmi nebytových priestorov. Na základe praktických skúseností autor rozoberá výklad dotknutej právnej normy, pričom uvádza viaceré argumenty svedčiace o jej protiústavnosti. Zároveň autor poukazuje na zmenu právnej úpravy, ktorá v súvislosti s predmetným ustanovením nastala od 1. novembra 2018 a analyzuje jeho dosah na právnu prax v budúcnosti.

Autori: JUDr. Marek Valachovič PhD.
Dátum publikácie: 2. 3. 2019
Prameň: Justičná revue / Justičná revue 2019 / JR - 1/2019
Oblasti práva: Občianske právo / Byty a nebytové priestory


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Marek VALACHOVIČ, PhD.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené