Doručovanie písomností v odvetví pracovného práva

Dosiahnutie zamýšľaného právneho stavu súvisiaceho so:
- vznikom, zmenou a skončením pracovného pomeru,
- vznikom, zmenou a skončením dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo
- vznikom, zmenou a zánikom povinností zamestnanca alebo zamestnávateľa predpokladá vedomosť strany, voči ktorej zmena právneho stavu smeruje, o úkone, ktorý bude mať tento právny stav za následok.

Jednou z foriem, ako môže druhá strana získať vedomosť o uskutočnenom alebo zamýšľanom úkone, je doručenie písomnosti.

Autori: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 11. 2015
Dátum publikácie: 11. 12. 2015
Prameň: Personálny a mzdový poradca podnikateľa / PMPP - 2016 / PMPP - 2-3/2016
Oblasti práva: Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Riadenie práce / Pracovno - právne vzťahy


Obsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Tatiana Mičudová

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené