Cezhraničný tok osobných údajov a whistleblowing

Cezhraničným tokom osobných údajov sa myslí prenos mimo územia Slovenskej republiky. Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) upravuje cezhraničný tok v dvoch ustanoveniach, a to v § 23 – prenos osobných údajov do tretích krajín a v § 23a – prenos osobných údajov v rámci členských štátov Európskej únie.
Whistleblowing je oznamovanie informácií o vnímaných nekalých praktikách v rámci organizácie alebo o riziku spojenom s danými praktikami, a to jednotlivcom alebo subjektom, ktoré majú možnosť ovplyvniť takéto konanie.

Autori: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2012
Právny stav do: 30. 6. 2013
Dátum publikácie: 15. 8. 2012
Prameň: EPI Odborné články / epi - 2012
Oblasti práva: Správne právo / Informácie, informačný systém / Ochrana údajov; Správne právo / Samospráva; Štátna správaObsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené