3. Kapitálový fond a daň z príjmov

Podľa zákona o dani z príjmov vkladom je aj príspevok do kapitálového fondu z príspevkov obchodnej spoločnosti splatený daňovníkom (spoločníkom). To znamená, že ZDP pojmom „vklad“ označuje tak vklad do základného imania, ako aj vklad do kapitálového fondu z príspevkov.

Autori: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2019
Dátum publikácie: 9. 8. 2019
Prameň: Daňový a účtovný poradca podnikateľa / DÚPP - 2019 / DÚPP - 13/2019
Oblasti práva:
Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov
Obchodné právo / Obchod, podnikanie, obchodné právo / Obchodné spoločnosti


Obsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Marián Drozd

Súvisiace odborné články

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené