3. Zásoby z pohľadu zákona o dani z príjmov

Pri nákupe zásob na podnikateľské účely sa v momente platby za tieto zásoby účtuje výdavok na ich obstaranie ako výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v druhovom členení zásoby. Súčasťou výdavkov na nákup zásob sú aj výdavky súvisiace s ich obstaraním, napr. preprava, poistenie, provízia a pod. Výdavok na obstaranie zásob vrátane výdavku na obstaranie tak ovplyvní výsledok hospodárenia, a teda základ dane z príjmov v tom zdaňovacom období, v ktorom bola uskutočnená úhrada za obstarané zásoby.

Autori: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Dátum publikácie: 4. 10. 2018
Prameň: Daňový a účtovný poradca podnikateľa / DÚPP - 2018 / DÚPP - 14/2018
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov; Účtovníctvo / Jednoduché účtovníctvoObsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Eva Gášpárová

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené