Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/012170/2019-1411 k výkonu vnútorného auditu

Metodické usmernenie k výkonu vnútorného auditu upravuje výkon vnútorného auditu podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. Metodické usmernenie upravuje základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania vnútorného auditu pre všetkých zamestnancov správcov kapitol štátneho rozpočtu podľa § 9 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorí vykonávajú vnútorný audit. Cieľom metodického usmernenia je zabezpečiť jednotnú aplikáciu vybraných ustanovení §10, §16 až 18 a § 20 až 28 zákona o finančnej kontrole a audite.

Číslo predpisu: MF/012170/2019-1411
Prameň: Finančný spravodajca / FS - 2019 / FS - 5/2019
Problematika: finančnej kontróly a vnútorného auditu


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Prílohy

 • Príloha k metodickému usmerneniu 1 / 265 kB
 • Príloha k metodickému usmerneniu 2 / 101 kB
 • Príloha k metodickému usmerneniu 3 / 88 kB
 • Príloha k metodickému usmerneniu 4 / 138 kB
 • Príloha k metodickému usmerneniu 5 / 95 kB
 • Príloha k metodickému usmerneniu 6 / 90 kB
 • Príloha k metodickému usmerneniu 7 / 98 kB
 • Príloha k metodickému usmerneniu 8 / 102 kB
 • Príloha k metodickému usmerneniu 9 / 97 kB
 • Príloha k metodickému usmerneniu 10 / 84 kB
 • Príloha k metodickému usmerneniu 11 / 84 kB
 • Príloha k metodickému usmerneniu 12 / 130 kB
 • Príloha k metodickému usmerneniu 13 / 97 kB
 • Príloha k metodickému usmerneniu 14 / 146 kB
 • Príloha k metodickému usmerneniu 15 / 146 kB
 • Príloha k metodickému usmerneniu 16 / 98 kB
 • Príloha k metodickému usmerneniu 17 / 97 kB
 • Príloha k metodickému usmerneniu 18 / 134 kB
 • Príloha k metodickému usmerneniu 19 / 105 kB
 • Príloha k metodickému usmerneniu 20 / 103 kB
 • Príloha k metodickému usmerneniu 21 / 103 kB
 • Príloha k metodickému usmerneniu 22 / 116 kB
 • Príloha k metodickému usmerneniu 23 / 101 kB
 • Príloha k metodickému usmerneniu 24 / 118 kB
 • Príloha k metodickému usmerneniu 25 / 119 kB
 • Príloha k metodickému usmerneniu 26 / 117 kB

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené