Dodatok č. 19 Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie

MF SR z dôvodu aktualizácie procesov pri vrátení prostriedkov EÚ poskytnutých prostredníctvom certifikačného orgánu alebo Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré sú zaradené do príjmov štátneho rozpočtu a prostriedkov na spolufinancovanie zo ŠR, ako aj pre potreby aplikačnej praxe mení a dopĺňa pôvodné metodické usmernenie k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie.

Číslo predpisu: MF/010175/2004-42
Prameň: Finančný spravodajca / FS - 2019 / FS - 11/2019
Problematika: rozpočtová


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené