Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/27/EÚ z  26. februára 2014 , ktorou sa menia smernice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES s cieľom zosúladiť ich s nariadením (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Implementácia v predpisoch Zbierky zákonov

 • 272/2004 Z. z. Nariadenie o zozname prác zakázaných tehotným ženám
 • 286/2004 Z. z. Nariadenie o zozname prác a pracovísk zakázaných mladistvým zamestnancom
 • 355/2006 Z. z. Nariadenie o ochrane zamestnancov pred expozíciou chemickým faktorom pri práci
 • 356/2006 Z. z. Nariadenie o rizikách pri práci s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom
 • 387/2006 Z. z. Nariadenie o zaistení bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci
 • 83/2013 Z. z. Nariadenie vlády o ochrane zdravia pred rizikami biologických faktorov pri práci
 • 82/2015 Z. z. Novela nariadenie o ochrane zamestnancov pred rizikami s chemickým faktorom
 • 83/2015 Z. z. Novela nariadenie o ochrane zamestnancov pred rizikami s karcinogénnym a mutagénnym faktorom
 • 104/2015 Z. z. Novela nariadenia o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci
 • 105/2015 Z. z. Novela nariadenia o zozname prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom
 • 106/2015 Z. z. Novela nariadenia o zozname prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám a dojčiacim ženám

Autori: Európsky parlament, Rada Európskej únie
Forma: Smernica
Celexové číslo: 32014L0027
Dátum dokumentu: 26. 2. 2014
Dátum uverejnenia: 5. 3. 2014
Dátum nadobudnutia učinnosti: 25. 3. 2014
Dátum ukončenia učinnosti: ?
Dátum transpozície: 1. 6. 2015

Pdf verzia dokumentu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.