Dôvodová správa k zákonu č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Návrh zákona má posilniť ochranu oznamovateľov korupčného správania, t. j.osôb, ktoré majú informácie o takejto činnosti a chcú ich oznámiť príslušným orgánom so zámerom odhaliť jej páchateľov (whistleblowing). Navrhuje sa ozšíriť možnosti poskytovania ochrany nielen na oznámenie korupčného správania, ale aj na oznámenie inej protispoločenskej činnosti. Ochrana sa bude vzťahovať na zamestnanca, ktorý v dobrej viere uviedol skutočnosti, ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo ktoré prispeli k objasneniu protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa a o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie. 

Právny stav od: 22. 8. 2014
Dátum publikácie: 9. 12. 2014
Oblasti práva:
Správne právo / Kontrola, kontrolný systém / Kontrola; Kontrolné orgány
Ústavné právo / Štát, ústavné právo
Obchodné právo / Hospodárstvo a hospodárenie, ekonomika
Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika
Trestné právo / Trestné právo. / Trestné právo hmotné 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Prílohy

  • 6 1111 Jan Micovsky II.pdf / 145 kB
  • 6 1111 Miroslav Beblavy II.pdf / 96 kB

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 307/2014 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené