Dôvodová správa k zákonu č. 6/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Účelom zmien v zákone o Policajnom zbore je najmä kreovanie samostatného útvaru Policajného zboru Úradu inšpekčnej služby, ktorý bude zákonom určený na odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov.  Novela zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície predovšetkým obsahuje úpravu menovania a odvolávania prezidenta Policajného zboru a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby.Okrem problematiky menovania a odvolávania funkcionárov v Policajnom zbore sa do zákona zavádza aj nový druh štátnej služby kadeta. 

Právny stav od: 28. 9. 2018
Dátum publikácie: 23. 1. 2019
Oblasti práva:
Správne právo / Správne právo / Štátna správa
Ústavné právo / Súdnictvo a prokuratúra / Polícia


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 6/2019 Z. z. Novela zákona o Policajnom zbore a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené