Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre SZČO – pokles tržieb s jednoduchým návodom

Jednoduchý návod ako vyplniť žiadosť o štátnu pomoc pre SZČO s poklesom tržieb za mesiac marec 2020.

Dátum publikácie: 20. 4. 2020tt_tlacivo-na-klavesnici

Vzor žiadosti s jednoduchým návodom na jej vyplnenie

Podmienkou na poskytnutie príspevku v rámci opatrenia č. 2b podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti je predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku. Okrem editovateľnej podoby žiadostí a súvisiacich manuálov na vypĺňanie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zverejňujeme aj zjednodušený návod pre správne a rýchle vyplnenie žiadosti s farebným rozlíšením odkiaľ čerpať informácie do vypĺňanej žiadosti.

 

Návod na vyplnenie: Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre SZČO 

SZČO, ktorým poklesli tržby o najmenej 20 % (resp. 10 % v marci)  majú nárok na príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti.

Súvisiace informcie:

Podmienky nároku

  • SZČO bola nemocensky a dôchodkovo poistená v období do 31. marca 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny,
  • SZČO nemá súbežne uzatvorený pracovný pomer,
  • SZČO nemá zrušenú alebo pozastavenú živnosť.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prijímajú žiadosti od 8. apríla 2020.

Výška príspevku na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti sa poskytne nadväzne na pokles tržieb:

pokles tržieb (kategórie)marec 2020
menej ako 10%0,-eur
10 %, - 19,99%90,- eur
20 %, - 29,99%150,- eur
30 %, - 39,99%210,- eur
40 a viac %270,- eur
pokles tržieb (kategórie)apríl 2020
menej ako 20%0,- eur
≥ 20 %, od 20,00-39,99%180,- eur
≥ 40 %, od 40,00-59,99%300,- eur
≥ 60 %, od 60,00-79,99%420,- eur
≥ 80 %, od 80% a viac540,- eur

Určenie poklesu tržieb

alternatívy spôsobu výpočtu poklesu tržieb - vyberá si žiadateľ

1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. pre vykazované obdobie 03/2020 - predchádzajúce je 03/2019).
2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t. j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019.
3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020 príspevok pri výpadku obratu.

Oprávnené osoby

Podľa informácie zverejnenej 15. 4. 2020 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spresnilo v metodickom usmernení pre úrady práce definíciu žiadateľov o príspevky na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti. Reaguje tak na informácie o zamietaní žiadostí o príspevky pre túto skupinu žiadateľov.

 
Za SZČO sa pre získanie nároku na príspevok v rámci prvej pomoci považuje aj fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov - napr. zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon, zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti, zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a pod.

Nárok majú aj ľudia, ktorí vykonávajú slobodné povolania, ktoré nie sú upravené osobitnými predpismi a nie sú ani podnikaním podľa § 2 Obchodného zákonníka. Ide teda o činnosti, na ktoré sa nevyžaduje žiadne oprávnenie a tieto osoby nie sú v pracovnom pomere, ani v obdobnom pracovnom vzťahu. Sú to napr. herci, choreografi, tanečníci, hudobníci, novinári, sochári a pod.

O príspevok môžu žiadať aj fyzické osoby, ktoré sa považujú za SZČO podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Sem patria napr. súkromní lekári, architekti, geodeti, spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti a komplementári komanditnej spoločnosti, osobní asistenti osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, tlmočníci či športovci. 

 

Súvisiace aktuality


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.