Predbežná informácia k legislatívnemu návrhu daňového poriadku a niektorých zákonov

K návrhu novely daňového poriadku s plánovanou účinnosťou od 15. novembra 2021 a od 1. januára 2022.

Autori: Ing. Božena Jurčíková
Dátum publikácie: 28. 6. 2021tt_otvorena-kniha-s-paragrafmi

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2021. Primárnym cieľom predkladaného návrhu je vytvorenie nových efektívnych nástrojov v boji proti daňovým podvodom a motivácia daňových subjektov k dobrovoľnému plneniu svojich daňových povinností.

Legislatívny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok“), predkladá ministerstvo financií na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2021. Tento návrh daňového poriadku je pokračovaním návrhu daňového poriadku z roku 2020, ktorý z rozhodnutia ministerstva financií bol stiahnutý z plánu legislatívnych úloh pre rok 2020.

Dôvodom bol predovšetkým nedostatok času na jeho kvalitné spracovanie, keďže išlo o návrh nových inštitútov výkonu daňových kontrol, ktorým jedným z nich bolo vykonávanie simultánnych daňových kontrol predovšetkým v oblasti dane z pridanej hodnoty; tento inštitút si vyžaduje pomerne dlhší časový priestor na diskusiu zo všetkých zainteresovaných strán a tiež z dôvodu, že sa prednostne zabezpečovali úlohy spojené s ochranou zdravia obyvateľstva proti šíreniu nebezpečného vírusu COVID-19.

Pôvodný návrh daňového poriadku sa tiež doplnil o ďalšie legislatívne úpravy ustanovení. Navrhovaná účinnosť zákona je od 15. novembra 2021 a od 1. januára 2022.

Cieľ návrhu novely daňového poriadku

Prvoradým cieľom predkladaného návrhu daňového poriadku je vytvorenie nových efektívnych nástrojov v boji proti daňovým podvodom a maximálna motivácia daňových subjektov k dobrovoľnému plneniu daňových povinností peňažnej a nepeňažnej povahy.

K tomuto primárnemu cieľu má prispieť predovšetkým prepracovaný inštitút hodnotenia daňových subjektov, ktorým je index daňovej spoľahlivosti. Tento inštitút je postavený na transparentnosti formou zverejnenia zásad a podmienok pre určenie stupňa daňovej spoľahlivosti daňového subjektu. Očakáva sa, že práve transparentnosť podmienok indexu daňovej spoľahlivosti prispeje k väčšej motivácii daňových subjektov pri dobrovoľnom plnení daňových povinností.

Zároveň sa navrhuje, aby zásady a podmienky indexu daňovej spoľahlivosti vypracovalo finančné riaditeľstvo a zverejnilo ich na svojom webovom sídle.

Ďalším prvkom v návrhu daňového poriadku, ktorý má prispieť v boji proti daňovým podvodom, je rozhodnutie správcu dane o vylúčení fyzickej osoby, ktorá má postavenie štatutára spoločnosti, ktorý vážnym spôsobom porušuje svoje daňové povinnosti. Účelom tohto rozhodnutia správcu dane je znemožnenie prístupu takýchto osôb k takýmto pozíciám v obchodných spoločnostiach na určité obdobie, ktoré prispeje k zefektívneniu boja proti daňovým podvodom.

Návrh novely daňového poriadku precizuje aj terminológiu niektorých ustanovení, ktoré si vyžiadalo ich aplikačné uplatnenie doplnením alebo vypustením niektorých jeho častí.

Legislatívny návrh daňového poriadku obsahuje aj návrhy na legislatívnu úpravu iných zákonov ( aj zákona o DPH).

Navrhovaná právna úprava daňového poriadku vyvolala aj legislatívne úpravy zákonov:

o ktorých sa tiež zmiernime.

Príspevok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte EPI Odborné články:

Predbežná informácia k legislatívnemu návrhu daňového poriadku a niektorých zákonov

 

 

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.