Daňová kontrola a daňové konanie počas obdobia pandémie

Zákon o mimoriadnych opatreniach upravuje v daňovej oblasti okrem iného postup v prípade zmeškania lehoty na vykonanie určitého úkonu daňovým subjektom, prerušenia daňovej kontroly, ako aj prerušenia daňového konania, ktoré začalo pred obdobím pandémie alebo začne počas obdobia pandémie.

Autori: Ing. Jaroslava Betáková
Dátum publikácie: 16. 7. 2020tt_koronavirus-otazniky

V súvislosti so šírením nebezpečne nákazlivej ľudskej choroby COVlD-19 bol prijatý zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti, ktorý bol následne zmenený a doplnený zákonom č. 75/2020 Z. z. (ďalej len „zákon o mimoriadnych opatreniach“). Účinnosť zákona o mimoriadnych opatreniach je dňom jeho vyhlásenia, t. j. dňom 4. 4. 2020.

Mimoriadne opatrenia sa uplatňujú počas obdobia od 12. marca 2020do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá (ďalej len „obdobie pandémie“) a až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa tohto zákona.

Posledná novelizácia zákona o mimoriadnych opatreniach bola vykonaná zákonom č. 96/2020 Z. z, ktorý nadobudol účinnosť dňa 25. 4. 2020 (ďalej len „novela zákona o mimoriadnych opatreniach“). Uvedená novela zákona o mimoriadnych opatreniach priniesla určité zmeny oproti tomu, čo platilo do 24. 4. 2020.

Zákon o mimoriadnych opatreniach upravuje v daňovej oblasti okrem iného:

 • postup v prípade zmeškania zákonom stanovenej alebo správcom dane určenej lehoty na vykonanie určitého úkonu daňovým subjektom (§ 4),
 • prerušenie daňovej kontroly, ktorá začala plynúť pred začatím obdobia pandémie, ako aj lehoty na vykonanie daňovej kontroly, ktorá začne počas obdobia pandémie (§ 6),
 • prerušenie daňového konania, ktoré začalo pred obdobím pandémie alebo začne počas obdobia pandémie (§ 8).

  Obsah príspevku:
   
  1. Zmeškanie lehoty
   
  1.1. Kedy sa neuplatní odpustenie zmeškania lehoty
   
  1.2. Zmeškanie lehoty pri daňovom konaní
   
  1.3. Právoplatnosť rozhodnutia
   
  2. Prerušenie daňovej kontroly
   
  2.1. Daňová kontrola sa začala pred obdobím pandémie
   
  2.2. Daňová kontrola sa začala počas obdobia pandémie
   
  2.3. Daňová kontrola oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti
   
  3. Prerušenie daňového konania
   
  1. Zmeškanie lehoty

Príspevok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte EPI Odborné články:

Daňová kontrola a daňové konanie počas obdobia pandémie

 

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace odborné články


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.