Automobil v podnikaní - nové príklady z praxe

Výber odpovedí na otázky z praxe podnikateľov k téme používania automobilu v podnikaní.

tt_luxusne-auto

Obstarávacia cena automobilu pri prevzatí dlhu

Dátum publikácie: 8. 6. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
 
 

Otázka:

S. r. o. prevzala dlh z úverovej zmluvy od inej s. r. o. Majú zmluvu o prevzatí dlhu z úverovej zmluvy. Dlh predstavuje sumu 13 274 €, ktorý bude ďalej splácať nový dlžník. Úver bol poskytnutý na osobný automobil, pôvodná cena bola vyše 20 000 €, predchádzajúca s. r. o. automobil odpisovala aj splácala úver od roku 2017. V akej hodnote má s. r. o. zaradiť auto do firmy a ako účtovať?

Odpoveď:

Pri obstaraní automobilu na autokredit (úver) sa uplatní postup podľa § 32 ods. 2 písm. a) opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania v PÚ (ďalej už len „postupy účtovania v PÚ“). Automobil odpisuje užívateľ a nie vlastník až do času zaplatenia kúpnej ceny. Majetok sa odpisuje podľa § 20 postupov účtovania v PÚ na základe odpisového plánu, ktorý by mal zohľadňovať reálne opotrebenie motorového vozidla.

Obstarávacia cena majetku je v § 25 ods. 6 písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej už len „zákon o účtovníctve“) definovaná ako cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. V súlade s § 28 ods. 3 zákona o účtovníctve si účtovná jednotka stanoví odpisový plán, v ktorom zohľadní predpokladanú dobu používania zodpovedajúcu spotrebe budúcich ekonomických úžitkov.

Celé znenie odpovede nájdete: Obstarávacia cena automobilu pri prevzatí dlhu

 
 

Výber nových príkladov z praxe k téme Automobil v podnikaní:

Dátum publikácie: 25. 5. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2009
Môže konateľ/spoločník (zároveň aj zamestnanec) spoločnosti použiť na služobnú cestu osobný automobil, ktorý nie je v jeho vlastníctve, ani vo vlastníctve spoločnosti, ale je vo...

 
Dátum publikácie: 28. 4. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2014
Aký je spôsob zdaňovania nepeňažného príjmu pri osobnom automobile spoločnosti, ktorý má spoločnosť v operatívnom lízingu? Používa sa rovnaký princíp výpočtu, ako keby automobil...
 
Dátum publikácie: 18. 5. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2006
V roku 2018 spoločnosť kúpila auto za 26 222 €. Do hmotného majetku spoločnosť na odpis zaradila 80 % z ceny auta na odpisovanie, čo je 20 977,60 € a odpisy za rok 2018 sú 3 060 €...
 
Dátum publikácie: 29. 4. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004
Živnostník má v podnikaní auto, ktoré má na lízing. V roku 2019 v novembri ukončil živnosť. Auto preradil z podnikania do osobného užívania. Lízing, ktorý mal na toto auto, platil...
 
Dátum publikácie: 21. 4. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 3. 2009
Lekárka má ambulanciu v inom meste, aké je miesto podnikania. Má auto v podnikaní, ktoré využíva na presun z miesta podnikania na miesto výkonu samostatnej zdravotníckej praxe. Je...
 
Dátum publikácie: 20. 4. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004
SZČO, platiteľ DPH, ktorý vedie daňovú evidenciu, pri návrate na Slovensko z pracovnej cesty (rok 2019) v Nemecku mal ešte v Nemecku autonehodu – vrazil do neho niekto iný, vinník...
 
Dátum publikácie: 27. 4. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2020
SZČO plánuje založiť s. r. o., v živnosti má majetok, a to jeden osobný automobil, na ktorý nie je úver a nie veľké pohľadávky a záväzky. SZČO je platiteľom DPH, aj s. r. o. by...
 
Dátum publikácie: 11. 5. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 11. 1. 2016
Ako zaúčtovať predčasné ukončenie autokreditu od Seat Financial Services v spoločnosti A a pokračovanie splácania autokreditu v novej spoločnosti B, keď autokredit je na 48...

 

Ďalšie otázky a odpovede nájdete v produkte EPI Príklady z praxe.

Zákazníci s predplateným prístupom do produktov EPI Právneho systému môžu využívať služby daňovej a mzdovej pohotovosti.

Autor: Ing. Simona Jurišová, Ing. Nadežda Cígerová, Ing. Zuzana Uríková, Ing. Katarína Jašurková

Súvisiace odborné články

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené