Čiastka č. 119/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 21.08.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
315/2008 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb 01.09.2008
316/2008 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávaného tepla a poskytovaných služieb pri dodávke tepla 01.09.2008
317/2008 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávania pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a súvisiacich služieb 01.09.2008
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené