Čiastka č. 64/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 17.03.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
116/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dodatku k Dohode o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené