Čiastka č. 267/2007 Z. z.

Vydaná dňa: 31.12.2007
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
661/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2008
662/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.01.2008
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené